Bài hát lòng mẹ 2

     
Lặng quan sát chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió gửi man mác gợi rất nhiều u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng vị trí đây. Gió rét lòng với nỗi nhớ. Bà bầu già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Thời trước con bé bỏng ngây thơ. Bà mẹ hay quan tâm bên con. Mẹ bảo chị em thương con nhiềụ Thu xưa chú ý lá rơi hoài. Yêu thương con mẹ trông bé về. Chờ ao ước tin nhỏ ngày tháng. Lòng đầy lo khổ sở nhớ. Bao lá thu rơi mà nhỏ chưa về. Chiều nay ngồi phía trên lòng nhớ thương ai. Tất cả nghe trong đôi mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé xíu ngây thơ. Mà nay con vẫn ra đi. Chị em già chờ mong con về.

Bạn đang xem: Bài hát lòng mẹ 2


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Trò Chơi Chàng Trai Lửa Và Cô Gái Nước 2, Game Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước 2

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.