Bài tập tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tại tiếp diễn nằm trong các các thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Ghi nhớ kết cấu và phương pháp dùng vẫn không đủ, chúng ta còn đề xuất thực hiện một vài bài tập về thì lúc này tiếp diễn. Các bạn đừng lo về việc sau khoản thời gian làm hoàn thành không biết đúng tuyệt sai vì bên dưới phần bài xích tập gồm ngay câu trả lời đó!

*

Tổng hợp những bài tập về thì bây giờ tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Phương pháp dùng thì lúc này tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

– Thì hiện tại tại tiếp diễn sử dụng với mục đích biểu đạt hành động, vấn đề đang xảy ra vào thời gian nói.

– Thì hiện tại tại tiếp tục dùng nói về một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì bây giờ tiếp diễn dùng để nói về kinh nghiệm gây cảm hứng khó chịu.

– Thì bây giờ tiếp diễn có thể dùng vào thì sau này gần.

II. Lốt hiệu phân biệt thì lúc này tiếp diễn.

Thì lúc này tiếp diễn dễ dãi nhận biết vào câu. Lúc trong câu có một vài từ đặc thù như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay cơ hội này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu trúc thì hiện tại đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu phủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với nhà ngữ là I thì tobe bắt buộc được phân tách là Am.

– Đối với nhà ngữ là You/We/They/Nsố các thì tobe nên chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe buộc phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một số bài tập về thì hiện tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going to lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a các buổi tiệc nhỏ next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks lớn a new friend.

Exercise 2: chia động từ bỏ của thì lúc này tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house và his father (repair) _____ their old car at the moment.

3. I (do) ____ my test at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers and vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way khổng lồ the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Truyện Tình Cảm Lãng Mạn Tuổi Học Trò, Truyện Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò Hay Lãng Mạn

10. Hanh khô usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: chấm dứt câu và chia động trường đoản cú (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: phân tách động từ phù hợp vào địa điểm trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the boss now with a cảnh báo pad in his hand.

Exercise 5: chấm dứt đoạn văn sau và chia động từ ưa thích hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English and Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married khổng lồ Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền các từ vào bảng vào khu vực trống và chia động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vì our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất về thì hiện tại tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang quẻ is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh trường đoản cú số ít nên dùng is chứ không sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen mặt hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện nay tại tiếp tục như thì tương lai ngay gần chứ không cần sử dụng tương lai đối kháng vì có câu mời phía sau gồm nghĩa bữa tiệc này chắc hẳn rằng xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đã lạnh dần dần – ý chỉ bây giờ đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi nên chia lúc này tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kiến thức nhưng lúc này thì ko đang làm cho nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này vẫn diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Dấu hiệu: hành vi này đang diễn ra lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái vật now with a cảnh báo pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra