Biên bản cuộc họp công đoàn

     

Mẫu biên phiên bản cuộc họp công đoàn là chủng loại biên bạn dạng được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Chủng loại biên bạn dạng nêu rõ tin tức về thành phần tham gia cuộc họp, ngôn từ của cuộc họp, thời hạn và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và cài về mẫu biên phiên bản cuộc họp công đoàn trên đây.

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp công đoàn

1. Biên bản họp đoàn các đại lý là gì?

Công đoàn các đại lý là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập vừa lòng đông đảo sum họp công đoàn. Các sum vầy công đoàn hoàn toàn có thể nằm vào một hoặc một số cơ quan, tổ chức, công ty lớn khác nhau.

Trong tổ chức công đoàn đại lý thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của fan lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cung cấp cơ sở bầu ra.

Biên bạn dạng họp BCH công đoàn các đại lý là chủng loại biên bạn dạng được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên phiên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng giống như những ý kiến thảo luận, đóng góp của những thành viên gia nhập nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức triển khai công đoàn các đại lý vững mạnh, đảm bảo quyền lợi thích hợp pháp cho những người lao động.

2. Chủng loại biên bạn dạng cuộc họp công đoàn

*

Nội dung cơ bạn dạng của mẫu biên bạn dạng cuộc họp công đoàn như sau:

CÔNG ĐOÀN ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc————–
Số: …../BB-CĐCS …………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, nhân tố tham dự

– thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

– yếu tắc tham dự: ………………………………………………………………………………….

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. Người.

Tên người vắng ………………………………………………….. Lí vày ……………………………..

– chủ trì: ………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 8+ Cách Trị Mụn Đầu Đen Bằng Mật Ong Hiệu Quả Tại Nhà, 7 Cách Trị Mụn Đầu Đen Bằng Mật Ong Hiệu Quả Nhất

– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………………………….

II. Ngôn từ (theo tình tiết cuộc họp/ hội nghị có thể gồm những phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn phiên bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới phát hành gồm (liệt kê tên các văn bản) ……………………………………………………………………

2. Sơ kết mon qua với phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. Thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình vận động tháng …….. (đính kèm) ………………………………………………………………………………

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý luận bàn gồm những nội dung sau: (ghi bắt tắt)

………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt chủ ý phát biểu)

………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………………

4. Tóm lại của chủ nhân trì

Đ/c ………………………………………………… tóm lại về ngôn từ thảo luận:(Tóm tắt câu chữ kết luận) …………………

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết họp báo hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c………………………………………………………………………. Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết độc nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị xong vào ……….. Giờ đồng hồ ……….., ngày ……….. Tháng …….. Năm ……/.

Thư ký(Chữ ký, đóng dấu nếu có)Họ cùng tên Chủ trì(Chữ ký)Họ cùng tên

3. Những viết biên bạn dạng cuộc họp công đoàn

Để bảo đảm an toàn tính pháp luật như phần đa biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đầy đủ chữ cam kết của chủ tọa và thư ký. Biên bạn dạng cũng rất cần phải được gìn giữ trong làm hồ sơ công đoàn cơ sở.

Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở nên đảm bảo

Phần mở đầu

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, vị trí ngày mon lập biên bản.

– thương hiệu công đoàn cung cấp trên trực tiếp với tên công đoàn cơ sở, số biên phiên bản họp BCH công đoàn cơ sở.

– thương hiệu biên bạn dạng họp BCH công đoàn cửa hàng (lần 1, tháng mấy…)

Mẫu biên phiên bản họp BCH Công đoàn cơ sở bắt đầu nhất

Phần câu chữ chính

– Đề cập đầy đủ và rõ ràng về thời gian bước đầu cuộc họp, địa điểm họp.

– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, con số có mặt, số bạn vắng phương diện thì ghi rõ tên với lý do.

– Tên nhà tọa buổi họp (thường là chủ tịch công đoàn) cùng thư ký (thường vị chủ tọa cuộc họp hướng đẫn nhưng bắt buộc nằm vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở).

– nội dung cuộc họp đề nghị ghi ví dụ và theo trình tự, hoàn toàn có thể kể ra như

Sinh hoạt những văn phiên bản chỉ đạo, cơ chế chính sách mới ban hành. Sơ kết tháng, quý. Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới. Các ý kiến thảo luận, góp sức (Thư ký cuộc họp ghi cầm tắt câu chữ mỗi ý kiến). Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận. Thông qua dự thảo nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ con số và tỉ trọng biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn tụ không có ý kiến.

Phần cuối

– Thư cam kết ghi rõ thời gian xong cuộc họp và cam kết tên vào biên bản

– nhà tọa buổi họp ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu.

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục giấy tờ thủ tục hành bao gồm trong mục biểu chủng loại nhé.

Thủ tục ra đời công đoàn cơ sở Mẫu solo đề nghị thành lập công đoàn cơ sở bạn dạng khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn