Biên bản họp đánh giá công chức

Biên bản đánh giá viên chức năm 2021 : chủng loại biên bạn dạng họp review phân một số loại công chức, viên chức, người lao cồn là biểu chủng loại được lập ra để tổng thích hợp kết quả, ý kiến review của đối kháng vị, cơ quan so với cán bộ, công chức, viên chức. Hãy tham khảo với huyenkhuong.com nhé.

Bạn đang xem: Biên bản họp đánh giá công chức

*

Video biên phiên bản họp đánh giá công chức 2021

Nội dung vào biểu mẫu đề xuất trình bàu rõ thời gian họp, yếu tố tham dự, câu chữ cuộc họp. Vậy sau đó là 3 mẫu mã biên phiên bản đánh giá bán công, viên chức và người lao động, mời các bạn cùng xem thêm và mua mẫu trên đây.

Biên bản họp reviews công, viên chức – mẫu 1

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM………

Đơn vị:…………………………………………

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi…….. Giờ,……….ngày ….. Tháng…… năm………

Tại:……………………..…………………………..

Tiến hành họp tiến công giá, phân loại công chức, viên chức, bạn lao động của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, người lao động đối chọi vị. Tổng số: …Có mặt:…; vắng tanh mặt: …

Họ, tên người vắng mặt:…….. …

Chủ trì cuộc họp:…………………………. …

Thư ký:……………….………………………

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai chiến lược số: ………ngày…………..về triển khai

đánh giá và phân nhiều loại viên chức, fan lao cồn của ………năm…………..như sau:

1. Phần I. Viên chức tự tiến công giá, phân một số loại và những chủ ý đóng góp của tập thể:

– Từng viên chức, bạn lao động trình bày bản tự reviews trước tập thể đơn vị

– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bửa sung bạn dạng tự đánh giá của từng cá thể trong đơn vị (Nêu rõ

Đơn vị có nhất trí với bạn dạng tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm

của những nhân (nếu có)

2. Phần II. Tóm lại đánh giá, phân các loại của solo vị:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị chức năng kết luận, đưa ra quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, tín đồ lao động. Thay thể:

– Viên chức chấm dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ: ….người (chiếm xác suất ……%) (Có danh sách kèm theo)
– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ: ….người (chiếm xác suất ……%)
– Viên chức xong nhiệm vụ: ….người (chiếm phần trăm ……%)
– Viên chức không kết thúc nhiệm vụ: ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp hoàn thành vào hồi:……..h ……. Thuộc ngày. Biên phiên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% những thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ và tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

Biên bạn dạng họp reviews công, viên chức – mẫu mã 2

UBND HUYỆN …….. TRƯỜNG…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – hạnh phúc ——o0o——
Số: /BB …….., ngày .. tháng .. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 20.. – 20…

Hôm nay, vào hồi 7 tiếng ngày …/…/20…., tại chống họp hội đồng………tổ chức họp review và phân nhiều loại công chức năm học 20…. – 20…

I. THÀNH PHẦN:

– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – nhà trì;

– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.

– Cùng cục bộ các công chức, viên chức với lao rượu cồn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………

Tổng số: …/… công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP xuất hiện tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG:

1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khởi công văn số …………về đánh giá, công chức, viên chức lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình trường đoản cú cuộc họp: – Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày report tự tiến công giá hiệu quả tại buổi họp để hồ hết người tham dự cuộc họp góp sức ý kiến.

– Các cá nhân tham dự cuộc họp góp phần ý kiến.

– trên cơ sở chủ kiến đóng góp của cộng đồng trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định reviews và phân các loại cho từng công chức, viên chức (và lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.

– Thư ký triển khai ghi biên bản;

– thông qua biên phiên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu reviews và phân loại, tự dìm mức: xong tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều sở hữu ý kiến nhận xét thông thường và review đ/c …………. Luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và chia sẻ và có tương đối nhiều sáng chế tạo ra trong công tác làm chủ chỉ đạo công ty trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh sắc môi trường, nhất là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan trung ương và khích lệ kịp thời, quan tâm đến đời sống lòng tin của CB,GV,NV trong đơn vị chức năng và kiến nghị cấp bên trên xếp nhiều loại đ/c ………….: chấm dứt xuất dung nhan nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, không quyết đoán, trực tiếp thắn xử lý các vấn đề so với những cá thể bị mắc lỗi trong đơn vị trường.

2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu review và phân loại, tự dấn mức: xong xuôi tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: sức nóng tình, luôn luôn có lòng tin học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, áp dụng CNTT thành thạo, có rất nhiều sáng chế tác trong việc tu dưỡng cho hầu hết giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường xung quanh học tập đem trẻ làm trung tâm, có tinh thần trợ giúp chị em. Đề nghị xếp một số loại đ/c ……….: hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nả e dè.

3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu nhận xét và phân loại, tự nhận mức: chấm dứt tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, luôn có ý thức học hỏi về công tác làm việc chuyên môn, có tương đối nhiều sáng sinh sản trong giảng dạy, có tinh thần trợ giúp chị em. Đề nghị xếp loại: chấm dứt xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nả e dè.

4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu nhận xét và phân loại, tự nhận mức: dứt tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, có năng lực chuyên môn, luôn luôn có lòng tin học hỏi, có khá nhiều sáng tạo nên trong giảng dạy, có tinh thần giúp sức chị em. Đề nghị xếp loại: hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn chưa bạo dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa bạo dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu review và phân loại, tự dấn mức: xong tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, có năng lượng chuyên môn, luôn luôn có niềm tin học hỏi, có rất nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: xong xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi cơ hội còn chưa bạo dạn phát biểu, còn nể nả e dè, chưa bạo dạn phát biểu trước họp báo hội nghị tập thể.

6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu reviews và phân loại, tự dấn mức: kết thúc tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp sức chị em. Đề nghị xếp loại: kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

Xem thêm: Iphone 6 Lock Khác Gì Quốc Tế, Nên Mua Iphone Lock Hay Quốc Tế

7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu nhận xét và phân loại, tự dấn mức: kết thúc tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: sức nóng tình, luôn có tinh thần học hỏi, tất cả tinh thần hỗ trợ chị em, có trí tuệ sáng tạo trong nghành nghề chuyên môn. Đề nghị xếp loại: ngừng xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu nhận xét và phân loại, tự dìm mức: dứt tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, có lòng tin học hỏi, nhanh nhẹn, có trọng trách với công việc được giao. Tuyệt nhất trí xếp loại: ngừng tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu reviews và phân loại, tự dìm mức: xong xuôi tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có niềm tin trách nhiệm với công việc được giao. Tốt nhất trí xếp loại: ngừng tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh mẽ dạn, từ tin, không linh hoạt giải pháp xử lý trong công việc chuyên môn cùng chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

* sau khoản thời gian tổng hợp những nhận xét, phân các loại và reviews của tổng thể công chức, viên chức và lao đụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nằm trong trường ……, bạn hữu ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. Thống độc nhất phân các loại và review công chức, viên chức và lao đụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học tập 20… -20…, như sau:

TT Họ với tên Đối tượng Xếp loại Lưu ý
1 ……………………….. Viên chức
2 ……………………….. Viên chức
3 ……………………….. Viên chức
4 ……………………….. Viên chức
5 ………………………. Viên chức
6 ………………………. Viên chức
7 ………………………. Viên chức
8 ………………………. HĐ 68

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào văn bản và những ý con kiến phát biểu của các thành viên vào hội nghị, bè bạn chủ tọa họp báo hội nghị đã kết luận như sau: trong các ….đ/c mang tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

– Xếp một số loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)

– Xếp loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)

– Xếp một số loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)

Cuộc họp chấm dứt vào hồi 11 giờ đồng hồ 30 thuộc ngày. Biên bản được đọc trải qua cho mọi người cùng nghe với thống tuyệt nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ với tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

Biên bản họp reviews công, viên chức – mẫu 3

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự vì – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 20…. – 20…

Đơn vị:…………………………………..

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

– Thời gian:………………………………………. ……………………………………………….

– Địa điểm:………………………………………. ……………………………………………….

– Thành phần: – bao gồm mặt:………………………………………………………………………

– Vắng khía cạnh (Lý vì cụ thể)………………………………………………

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.2. Từng member trong đơn vị chức năng đọc bạn dạng tự dấn xét, review phân loại:

a) Góp ý mang lại đồng chí….

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

b) Góp ý cho đồng chí……

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo 1-1 vị:

Cuộc họp dứt hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã làm được thông qua cục bộ các thành viên gia nhập cuộc họp.