Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

     

Khi ngừng một dự án công trình xây dựng, những bên đề xuất làm Biên bạn dạng nghiệm thu để lấy vào áp dụng hay thanh toán. Dưới đây là một số mẫu Biên phiên bản nghiệm thu công trình chuẩn pháp lý.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng5. Một vài mẫu Biên bạn dạng nghiệm thu công trình mới cùng chuẩn

5.1 Biên bản nghiệm thu xong xuôi công trình


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

........... , ngày ....... Tháng ...... Năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:.....................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................

3. Yếu tố trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư chi tiêu (chủ cơ sở sản xuất):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị chức năng tư vấn đo lường và thống kê (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị cung ứng, gửi giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện 1-1 vị xây dựng xây dựng (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... Năm ................................................

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... Năm ..............................................

5. Đánh giá công trình xây dựng xây dựng sẽ thực hiện:

a) tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- những tài liệu có có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế xây đắp lắp để thiết bị;

Bản vẽ hoàn thành công việc công trình;

Các tác dụng kiểm tra, thí nghiệm unique vật liệu, vật dụng được triển khai trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cố nhiên hợp đồng xây dựng;

Nhật ký kết thi công;

Biên phiên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên phiên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu kiểm tra liên hễ không tải;

b) unique hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ chất lượng của từng khuôn khổ (lò gạch) theo tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, reviews mức độ đảm bảo an ninh khi vận hành sản xuất...>

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

c) các ý loài kiến khác:

..................................................................................................................................

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Crom Và Hợp Chất Của Crom Và Hợp Chấy Của Crom, Sơ Đồ Tư Duy Crom Và Hợp Chất Của Crom

..................................................................................................................................

6. Kết luận: < đồng ý nghiệm thu kết thúc hạng mục công trình hoặc dự án công trình xây dựng để mang vào sử dụng. Yêu mong sửa chữa, hoàn thiện bổ sung cập nhật và những ý kiến khác nếu có>

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu phụ trách trước lao lý về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO,LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên, chuyên dụng cho và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, phục vụ và đóng vết pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, dịch vụ và đóng vệt pháp nhân)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: ………………………………………

- Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

- Ngày nghiệm thu: …/…/…

- cân nặng thực hiện: từ bỏ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

I. CÁC BÊN tham gia NGHIỆM THU:

1. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu support giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

2. Đại diện đơn vị thầu thi công: …………………………………………………………...

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH

KÍCH THƯỚC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi Chú

RỘNG

SÂU

CAO

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu ước của hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG


Tên chủ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

….., ngày…....... Tháng…....... Năm…........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………

3. Thành phần gia nhập nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư:………………………………………………

- Người thay mặt đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

- người phụ trách bộ phận giám sát thiết kế xây dựng dự án công trình của chủ đầu tư: ………………………

b) Phía công ty thầu xây cất xây dựng công trình: ………………………

- Người thay mặt theo pháp luật:………………………

- fan phụ trách thiết kế trực tiếp: ………………………

c)Phía đơn vị thầu xây đắp xây dựng công trìnhtham gia sát hoạch theo yêu mong của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………

- nhà nhiệm thiết kế: ………………………

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu sát hoạch :

Bắt đầu: …....... Ngày…........ Tháng…....... Năm…......

Kết thúc:…....... Ngày…........ Tháng…....... Năm…......

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng xây dựng:

a) tư liệu làm địa thế căn cứ để nghiệm thu:

………………………………………………

………………………………………………

b) unique hạng mục công trình xây dựng xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

………………………………………………

………………………………………………

c) những ý loài kiến khác giả dụ có.

6. Tóm lại :

- gật đầu đồng ý nghiệm thu chấm dứt hạng mục dự án công trình hoặc dự án công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Yêu ước sửa chữa, hoàn thiện bổ sung cập nhật và các ý loài kiến khác trường hợp có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước luật pháp về đưa ra quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Trên đấy là một số mẫu mã Biên phiên bản nghiệm thu công trình. Nếu khách hàng đọc còn vướng mắc, liên hệ 19006192 sẽ được hỗ trợ.