CÁC DẠNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN


TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I.

Bạn đang xem: Các dạng viết phương trình tiếp tuyến

Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là thông số góc của tiếp tuyến với thứ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp đường của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp con đường ta phải kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài bác tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1.

Xem thêm: Cách Làm Son Nước Từ Củ Dền '' Có Tốt Không? ''Làm Son Từ Củ Dền'' Có Tốt Không

Phương pháp:

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp con đường với đồ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc thông thường để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài xích tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay