Các hàm count trong excel

Excel mang lại huyenkhuong.com 365 Excel mang lại huyenkhuong.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm chu kỳ một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Các hàm count trong excel

Trong biểu mẫu dễ dàng nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn mong tìm sinh hoạt đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một vài như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong số ô tự A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong những ô tự A2 tới A5. Công dụng là 3. Cách làm này thực hiện COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với một biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác với () và giá trị trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài hơn nữa 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Cách Tải Video Trên Youtube Về Điện Thoại, Tải Video Youtube Miễn Phí

Không trả về kết quả khi bạn ước ao đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để anh tài này hoạt động, sổ làm việc khác cần được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không phân minh chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự riêng biệt bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm những trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý giá văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc ký tự ko in ra. Trong những trường vừa lòng này, COUNTIF rất có thể trả về quý hiếm không hy vọng muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi bao gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi bao gồm têntrong công thức (chẳng hạn như = COUNTIF( trái cây ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác hoặc trường đoản cú sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ thao tác khác, sổ thao tác làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do bạn dùng xác minh (UDF) bằng phương pháp sử dụng các thao tác làm việc huyenkhuong.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách bạn cũng có thể Đếm số ô gồm màu ô cầm cố thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.