Các số điện thoại của viettel

     

1. Tất cả các đầu số của Viettel

Hiện tại Viễn thông quân team (Viettel Telecom) cài 12 đầu số điện thoại thông minh di rượu cồn và 22 đầu số điện thoại cảm ứng thông minh cố định, fax, trang chủ Phone.Khi khách hàng hàng mong muốn về điện thoại cố định, fax, điện thoại cảm ứng thông minh đầu số cố định không dây (Home Phone).

Xem thêm: How To Fix Camtasia Has Stopped Working, Camtasia Has Stopped Working

Khách hàng tham khảo bảng thống kê những đầu số Viettel Telecom dưới đây. Các đầu số này bao gồm cả các đầu số của EVN Telecom (đầu số năng lượng điện lực) cũ.Đầu số điện thoại cảm ứng thông minh di đụng của Viettel
096097098
032033034035036037
038039
0868
Đầu số năng lượng điện thoại cố định (PSTN và Homephone) của Viettel
625626627628629633
664665666667668669
220221222223224225
246247248249226227

2. Phương pháp phân biệt các đầu số điện thoại cảm ứng thông minh cố định.


*
*
*
*
*
*
*
*
*