Cách xóa tài khoản zing id

     

Đăng cam kết tài khoản Đăng cam kết một thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bởi tên thông tin tài khoản Đăng ký một thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bằng e-mail Đăng ký một tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bằng thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Thông tin tài khoản Bổ sung email đăng nhập Thay đổi e-mail đăng nhập chủ yếu Xóa email đăng nhập Bổ sung số điện thoại đăng nhập Thay đổi số điện thoại thông minh đăng nhập bao gồm Xóa số điện thoại cảm ứng đăng nhập Kết nối tài khoản Xóa liên kết tài khoản Đổi password Cập nhật thông tin tài khoản Bổ sung, chuyển đổi số điện thoại cảm ứng nạp huyenkhuong.comXu bởi SMS

Bảo vệ tài khoản Bổ sung CMND Thay đổi CMND Bổ sung email đảm bảo Thay đổi email bảo vệ Bổ sung số năng lượng điện thoại đảm bảo Thay thay đổi số điện thoại bảo đảm an toàn Bổ sung mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) Thay đổi mã game (mật khẩu cung cấp 2) Bổ sung, chuyển đổi câu hỏi cùng câu trả lời bảo mật Hướng dẫn bí quyết đặt mật khẩu bình an Sử dụng bàn phím ảo Cập nhật các thông tin đặc trưng để đảm bảo tài khoản Khóa tài khoản bằng số năng lượng điện thoại bảo vệ

Lấy lại thông tin tài khoản Lấy lại password dùng câu hỏi và câu vấn đáp bảo mật Lấy lại mật khẩu dùng email đảm bảo Lấy lại mật khẩu cần sử dụng số năng lượng điện thoại đảm bảo an toàn Lấy lại mã trò chơi (mật khẩu cung cấp 2)

cung cấp khách hàng: http: //hotro.huyenkhuong.com.vn

Các thắc mắc thường gặp

Tôi tất cả phải yêu cầu điền toàn bộ các tin tức trên trang đăng ký huyenkhuong.com huyenkhuong.com không?

Bạn không tốt nhất thiết nên điền toàn bộ các thông tin khi đăng ký huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Mặc dù nhiên, để tài khoản của bạn có thể được hỗ trợ khi các bạn quên password hoặc khi có tranh chấp về tài khoản, bạn phải điền không hề thiếu thông tin như:

Địa chỉ e-mail bảo vệ: công ty chúng tôi sẽ dùng thông tin này để liên lạc với bạn và giúp bạn lấy lại được mật khẩu, mã game khi bạn quên. Thông tin CMND: tin tức này dùng để làm xác thực chúng ta là chủ mua của tài khoản, khi có xẩy ra tranh chấp.

Về đầu trang

lúc quên mật khẩu tôi yêu cầu làm gì?

Bạn rất có thể lấy lại được mật khẩu bằng cách sau:

truy vấn website sau: https://huyenkhuong.com/forgotinfo/index.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số điện thoại thông minh đăng nhập. Lựa chọn "Quên mật khẩu", nhập mã đánh giá và dấn "Tiếp tục".

Về đầu trang

Mã game (Mật khẩu cung cấp 2) là gì?

Mã game là khái niệm bắt đầu của mật khẩu cấp cho 2 trước đây, mã này chỉ cần sử dụng như mật khẩu cung cấp 2 cho các game tất cả yêu ước cần xác thực mã trò chơi (mật khẩu cung cấp 2) khi thực hiện một số trong những tác vụ vào game. Đồng thời mã game (mật khẩu cấp cho 2) cũng dùng để mang lại được mật khẩu cấp cho 1 lúc cần.Bạn đang xem: cách xóa số điện thoại đảm bảo tài khoản zing

Về đầu trang

lúc quên mã game (mật khẩu cấp 2) tôi phải làm gì?

Bạn hoàn toàn có thể lấy lại được mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) bởi cách:

truy cập website https://huyenkhuong.com/forgotinfo/index.38.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số smartphone đăng nhập. Chọn "Quên mã trò chơi (mật khẩu cấp 2)", nhập mã đánh giá và dìm "Tiếp tục".

Về đầu trang

Làm cố nào để đảm bảo an toàn tài khoản của tôi được giỏi nhất?

Để có thể đảm bảo tài khoản của bạn tốt nhất, bạn phải cập nhật không thiếu thông tin cho tài khoản như: thư điện tử bảo vệ, Số điện thoại cảm ứng bảo vệ, minh chứng nhân dân, thắc mắc và trả lời bảo mật.

Chú ý: câu hỏi và vấn đáp bảo mật phải dễ lưu giữ với bạn nhưng không dễ đoán so với ngưới khác.Bạn đang xem: phương pháp reset thông tin tài khoản zing

Về đầu trang

Mã số tài khoản là gì?

Đây là mã số tương xứng với mỗi tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Mã số này dùng để giúp đỡ bạn bảo vệ không bị lộ thông tin đăng nhập khi triển khai các thanh toán mua huyenkhuong.comXu. Khi giao dịch thanh toán mua huyenkhuong.comXu chúng ta cũng có thể cung cấp mã số tài khoản thay vì sử dụng tên đăng nhập.

Bạn đang xem: Cách xóa tài khoản zing id

Về đầu trang

vì sao tôi có thông báo "Tài khoản của bạn chưa đầy đủ thông tin" lúc tôi đang đăng nhập vào huyenkhuong.com huyenkhuong.com?

Tài khoản của chúng ta được cảnh báo chưa đầy đủ thông tin là vì bạn thiếu một trong các thông tin như: thư điện tử bảo vệ, chứng tỏ nhân dân. Những tin tức này là quan trọng đặc biệt cho tài khoản, nên các bạn được yêu thương cầu update đầy đủ để khi cần chúng ta có thể nhận cung ứng từ VNG.

Về đầu trang

những thông tin bảo mật trên trang “đăng ký” hoặc “cập nhật thông tin” tài khoản dùng để triển khai gì?

Các tin tức bảo mật là các thông tin quan tiền trọng, khiến cho bạn bảo mật cho tài khoản hoặc khiến cho bạn lấy lại được mật khẩu và đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Đăng ký một tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bởi tên tài khoản

Bước 1: truy cập website huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Screen Đăng nhập hiển thị, nhận nút Đăng ký kết tài khoản

Để đk nhanh, bạn chỉ việc điền thông tin bắt buộc: tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.


*

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin trên, dấn nút “Đăng ký”, screen sau sẽ hiển thị:

Bước 4: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com nhằm sử dụng tất cả các sản phẩm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm an toàn tốt hơn cùng được hỗ trợ nhiều rộng từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những tin tức sau:

Về đầu trang

Đăng cam kết một tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bởi email

Bước 1: truy cập website huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Screen Đăng nhập hiển thị, dấn nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Nhập khá đầy đủ các tin tức và dìm nút “Đăng ký”.

Xem thêm: Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Hôm Nay Của Phế Liệu 24, Bảng Giá Phế Liệu Hôm Nay Ngày 12/05/2022


*

*

*

Bước 5: Sau khi nhấn link chứng thực đăng ký kết tài khoản, hệ thống thông báo:

Bước 6: Vậy là bạn đã sở hữu 1 tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com nhằm sử dụng toàn bộ các sản phẩm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được đảm bảo tốt hơn với được cung cấp nhiều rộng từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung thêm những tin tức sau:

Lưu ý: Khi đk thành công tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bằng email, khối hệ thống sẽ auto thêm email đk vào trường email bảo đảm an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Đăng ký kết một thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Bước 1: truy vấn website huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Screen Đăng nhập hiển thị, dấn nút Đăng ký tài khoản


*

Bước 6: Hệ thống hiện thông báo đăng ký thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com thành công.

Bước 7: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com nhằm sử dụng toàn bộ các thành phầm của VNG. Mặc dù nhiên, để thông tin tài khoản được đảm bảo tốt hơn cùng được hỗ trợ nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung cập nhật thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đk thành công thông tin tài khoản huyenkhuong.com huyenkhuong.com bằng tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo, hệ thống sẽ:

gởi tên tài khoản và password huyenkhuong.com huyenkhuong.com đến địa chỉ email Facebook/ Google/ Yahoo. Auto thêm thư điện tử Facebook/ Google/ Yahoo vào trường email đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang

Bổ sung thư điện tử đăng nhập

Bước 1: truy vấn website huyenkhuong.com huyenkhuong.com. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.