Cự ly vận chuyển trung bình

Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về sản phẩm & hàng hóa của một trong những loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA NĂM 2003.

Phương luôn tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

Đường sắt

8385,0

2725,4

Đường ô tô

175 856,2

9402,8

Đường sông

55 528,6

5140,5

Đường biển

21 811,6

43 512,6

Đường hàng không

89,7

210,7

Tổng

261 401,1

60 992,0


Bạn đang xem: Cự ly vận chuyển trung bình

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

*

Tương tự, ta có tác dụng ở bảng sau:

CỰ LI VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2003


Phương nhân tiện vận tải

Cự li vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

325

Đường ô tô

53,5

Đường sông

93

Đường biển

1994,9

Đường mặt hàng không

2348,9

Tổng

233,3


*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Bật Windows Defender Win 7 /8/10, Cách Bật, Tắt Windows Defender Trên Máy Tính

Các bài xích liên quan: - bài xích 36. Vai trò, điểm sáng và những nhân tố tác động đến phạt triển, phân bố ngành giao thông vận tải vận tải


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp huyenkhuong.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng huyenkhuong.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép huyenkhuong.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.