Sử dụng tài khoản google cho youtube

     

✅ máy tính

Bạn rất có thể đăng nhập để truy vấn vào các đăng ký, list phát, đoạn phim tải lên, đoạn clip đã mua, lịch sử hào hùng và những mục không giống nữa. Hãy tìm hiểu cách tạo thông tin tài khoản Google. 

Đăng nhập

truy cập vào youtube.com. Ở góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đang xem: Sử dụng tài khoản google cho youtube

Đăng xuất

truy cập vào youtube.com. Ở góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube app requires a Google tài khoản for sign in. If you’re unable lớn sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

✅ Android

Bạn có thể đăng nhập để truy vấn vào các đăng ký, list phát, video tải lên, đoạn phim đã mua, lịch sử dân tộc và những mục khác nữa. Hãy mày mò cách tạo tài khoản Google. 

Đăng nhập

nhận vào biểu tượng Tài khoản . Nhấn vào Đăng nhập. Chọn tài khoản hiện tất cả hoặc nhấn vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới đến thiết bị của bạn.

Đăng xuất 


Lưu ý: Đăng xuất khỏi áp dụng YouTube trên app android sẽ đăng xuất tài khoản của người sử dụng khỏi tất cả các ứng dụng của Google trên thứ đó (như Google Maps và Gmail). Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để singin lại. Nếu như không muốn singout khỏi thứ đó, bạn cũng có thể duyệt qua YouTube ngơi nghỉ trạng thái riêng tứ trong chính sách ẩn danh. 

 

nhấn vào hình tượng tài khoản . Nhấp vào Chuyển đổi tài khoản. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xóa ngoài thiết bị. Nhấp vào Xóa tài khoản.

Xem thêm: Học Cách Thắt Dây Giày Sneaker Cho Nam Cực Đẹp Và Phong Cách

 


The YouTube ứng dụng requires a Google trương mục for sign in. If you’re unable khổng lồ sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

 

✅ iPhone và iPad

Bạn rất có thể đăng nhập để truy vấn vào các đăng ký, danh sách phát, video clip tải lên, clip đã mua, lịch sử vẻ vang và nhiều mục khác nữa. Hãy khám phá cách tạo tài khoản Google. 

Đăng nhập

nhấn vào biểu tượng Tài khoản . Thừa nhận vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện bao gồm hoặc bấm vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản mới mang lại thiết bị của bạn.

Đăng xuất 

dìm vào ảnh tài khoản của bạn . Nhấp vào Chuyển thay đổi tài khoản. Bấm vào Sử dụng YouTube khi sẽ đăng xuất.

bạn sẽ nhìn thấy một thông tin ngắn sống cuối màn hình cho biết thêm bạn vẫn đăng xuất ngoài ứng dụng.


The YouTube phầm mềm requires a Google trương mục for sign in. If you’re unable khổng lồ sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide.