Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 gồm đáp án chuẩn chỉnh theo các mức độ Thông tứ 22 cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng vậy kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt công dụng cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học tập sinh. Dưới đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! cài ngay 100 đề thi Toán học kì 1 đang rất được tải nhiều: bộ 100 đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn mức giá

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. tư bao gạo lần lượt khối lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, và 49 kg. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. vào tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy song cùng với BC

D. AB tuy nhiên song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết cho 2; 3 và 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Từ luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 solo vị. Hiệu của phép trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tra cứu x: mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài xích giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài xích giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì đó chính là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 1-1 vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số phệ nhất trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số nhì trăm bốn mươi bố triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6.

Xem thêm: Ăn Bưởi Vào Buổi Tối Có Tốt Không ? 6 Cách Ăn Hoa Quả Giảm Cân Cực Chuẩn

Câu nào đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB song song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn bao gồm 192 học viên chia làm các nhóm, từng nhóm bao gồm 8 học tập sinh. Khối lớp Năm có 207 học sinh chia làm các nhóm, từng nhóm gồm 9 học sinh. Hỏi cả hai khối có toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minh có tổng cộng 64 viên bi, hiểu được nếu Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: tía trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy song cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự đặt tính. Công dụng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng các bước và sạch sẽ (2đ)

Giải

Số team của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau đề xuất số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng bao gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minh gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: hãy chọn và ghi lại tác dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong số số sau đây có chữ số 8 biểu hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân chia hết cho 2 tuy thế không phân chia hết cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) vào hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: trường đoản cú luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tra cứu x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cố kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một tổ xe gồm 5 xe cộ to, từng xe chở 27 tạ gạo và bao gồm 4 xe pháo nhỏ, từng xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài bác 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: trường đoản cú luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)


- lưu giữ ý: HS rất có thể giải phương pháp khác

Bài 9 (1 điểm) bài bác giải

5 xe xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe nhỏ chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm 9m2 5dm2 =…. Dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng cách thuận một thể nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một shop bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày shop bán được bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần bao gồm 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội chiều rộng lớn lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích s mảnh đất new là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kg = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) bắt tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải cung cấp trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày buôn bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán được số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành riêng cho HS khá, giỏi; chấm năng động theo phương án làm bài bác của HS. Khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo khi làm cho bài.

Nếu vội vàng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên 3 lần thì diện tích s gấp lên chu kỳ là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học tập kì 1

Ngoài ra các chúng ta cũng có thể theo dõi cụ thể đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập những dạng bài tập SGK Toán 4 cùng SGK giờ đồng hồ Việt 4 chuẩn bị cho bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời các em cùng những thầy cô tham khảo, update đề thi, bài bác tập mới nhất trên huyenkhuong.com.