ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 HK2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tân oán lớp 4 gồm đáp án đưa ra tiết giành riêng cho học sinh lớp 4 ôn thi HK2 năm học 2020-2021.

Để chuẩn bị mang lại kỳ thi, kiểm tra HK2 môn Toán thù 4 cuối năm học 2020 – 2021, Gia sư Tiến Bộ phân chia sẻ với thầy giáo viên, phụ huynh học sinh một số đề thi thử HK2 Toán 4.

Đề thi HK2 số 1 – Toán thù lớp 4

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 1 – Toán lớp 4

*

Đề thi HK2 số 2 – Toán thù lớp 4

*

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 2 – Tân oán lớp 4

*

*

Đề thi HK2 số 3 – Tân oán lớp 4

*

*

Đáp án đề thi HK2 số 3 – Toán thù lớp 4

*