Este có tác dụng với na không

Một trong những tính hóa học hóa học quan trọng nhất của este là bội phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit và môi trường kiềm. Dường như este còn tồn tại các đặc điểm của nơi bắt đầu axit và nơi bắt đầu ancol cấu trúc nên nó, phản ứng khử với phản ứng oxi hóa hoàn toàn.You watching: Este có công dụng với na không


*

Bài tập áp dụng:

Thử mức độ với 20 thắc mắc trắc nghiệm để xem chúng ta nắm được những kỹ năng gì về đặc thù hóa học tập của este nhé!

Câu 1: cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit.

Bạn đang xem: Este có tác dụng với na không

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

Xem thêm: Những Phần Mềm Sửa Lỗi Ổ Cứng Hdd, Ssd Tốt Nhất Hiện Nay, Phần Mềm Sửa Ổ Cứng

3) đến este chức năng với hỗn hợp KOH, đun nóng.See more: Nguyệt Thực Là Gì? vị Sao Nguyệt Thực xảy ra Đêm Rằm ? do Sao hay Xảy Ra vào ngày Rằm

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong hỗn hợp NaOH, đun nóng.

5) mang lại axit hữu cơ chức năng với hỗn hợp NaOH.See more: Tung Duong: Nghe sở hữu Album Tùng Dương, Những bài bác Hát Hay độc nhất Của Tùng Dương

những phản ứng không được gọi là bội nghịch ứng xà phòng hóa là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 3, 4, 5

Câu 2: Etyl axetat hoàn toàn có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D.Dung dịch Na2CO3

Câu 3: Dùng đông đảo hoá hóa học nào để phân biệt axit axetic , axit acrylic , anđehit axetic , metyl axetat ?

A. Quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3 B. Quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH D. Cả A,B

Câu 4. Phản bội ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm hotline là phản nghịch ứng:

A.Este hóa B. Xà chống hóa C. Tráng gương D. Trùng ngưng

Câu 5: Metyl fomiat có thể cho được phản nghịch ứng với chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp NaOH B. Natri sắt kẽm kim loại C. Dung dịch AgNO3/NH3 D. Cả (A) cùng (C)

Câu 6: chất nào tiếp sau đây không bắt buộc là este?

A.CH3COOCH3 B.CH3OCOH C.CH3COOH D.HCOOC6H5

Câu 7: cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4). Chất nào lúc cho tính năng với dung dịch NaOH mang đến cùng một thành phầm là CH3COONa?

A. 1, 3, 4 B. 3, 4 C 1, 4 D. 4

Câu 8: Thuỷ tinh hữu cơ rất có thể được điều chế từ monome làm sao sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

Câu 9:Sản phẩm thủy phân este trong hỗn hợp kiềm thường xuyên là lếu hợp: A. Ancol và axit B. Ancol cùng muối C. Muối và nước D. Axit cùng nước

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đối kháng chức, mạch hở thì thành phầm thu được có:

A. Số mol CO2 = số mol H2O B. Số mol CO2 > số mol H2O

C. Số mol CO2 2O D. Không xác minh được

Câu 11: thành phầm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat bao gồm chứa:

A. CH2=CHCl B. C2H2 C. CH2=CHOH D.CH3CHO

Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn một lượng este no đối chọi chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn luôn bằng thể tích khí O2 bắt buộc dùng cho phản ứng sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Phương pháp của este rước đốt là:

A. HCOOCH3B. CH3COOCH3C. CH3COOC2H5D. HCOOC3H7

Câu 13: Số đồng phân bao gồm CTPT C5H10O2 tất cả thể tác dụng với dd NaOH nhưng mà không tính năng với kim loại Na:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 9

Câu 14: Thủy phân este C4H6O2 vào môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là:

A. CH3 – COO – CH = CH2 B. H – COO – CH2 – CH = CH2

C. H – COO – CH =CH – CH3 D. CH2 = CH – COO – CH3

Câu 15: Thuỷ phân este gồm công thức phân tử C4H8O2 ( với xúc tác axit), chiếm được 2 thành phầm hữu cơ X, Y. Trường đoản cú X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:

 A.Ancol metylic B.Etyl axetat C.axit fomic D.ancol etylic

Câu 16: hai hợp hóa học hữu cơ (A) và (B) gồm cùng phương pháp phân tử C2H4O2. (A) cho được làm phản ứng với hỗn hợp NaOH nhưng không phản bội ứng với Na, (B) vừa mang đến được làm phản ứng với dung dịch NaOH vừa bội nghịch ứng với Na. Công thức kết cấu của (A) và (B) theo thứ tự là:

A. H–COOCH3 cùng CH3COOH B. HO–CH2–CHO cùng CH3COOH

C. H–COOCH3 cùng CH3–O–CHO D. CH3COOH với H–COOCH3

Câu 17: Một este có CTPT là C4H6O2, lúc thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT thu gọn của C4H6O2 là:

A. HCOO – CH=CH – CH3 B. CH3COO – CH = CH2

C. HCOO – C(CH3) = CH2 D. CH2 = CH – COOCH3

Câu 18: Este CH3COOCH=CH2 công dụng với những chất nào?

A. H2/Ni B. Na C. H2O/H+ D. Cả a, c

Câu 19: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường thiên nhiên axit tạo nên thành những sản phẩm gì?

A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO

C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 20: Este X tất cả CTCP C4H6O2.Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo thành muối với anđêhit. Công thức cấu trúc của X là.

A. CH3COOCH= CH2 B. HCOOCH2- CH= CH2

C. HCOOCH2- CH= CH2 D. CH3COOCH2CH3

 

Đáp án:

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B6C11D16A
2A7C12D17C
3D8B13D18D
4B9B14C19C
5D10A15D20A

Mọi góp ý và vướng mắc xin vui mừng để lại tại phần Bình luận. Chúc các bạn học vui cùng với Tuyensinh247!