GIẢI BÀI TẬP HOÁ 11

Trong công tác hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của tất cả học kì 1. Bởi vì vậy, không chỉ có nắm vững vàng lí thuyết mà các em bắt buộc nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 cụ thể và khá đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 11

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ số đông chất chảy trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được hotline là đều chất năng lượng điện li. Axit, bazơ cùng muối là các chất điện li.

+ chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hoà tan đa số phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Số đông các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu đuối là chất khi rã trong nước chỉ có một vài phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của hóa học điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc vào định phương pháp bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc ráng thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài xích tập hóa 11: Xác định muối từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ các ion mang đến sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ cất một loại cation cùng một các loại anion. Các loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo nên ít muối bột tan tốt nhất thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo kết tủa cùng với CO32- với SO42- phải muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ chế tạo ra kết tủa với CO32- bắt buộc muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định phương pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định phương pháp bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định pháp luật bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: giả dụ = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ Sinh Học Là Gì? Điểm Chuẩn Ngành Sinh Học Năm 2021

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V giảm 10 lần.

Cần bớt thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.