Hàm tính độ lệch chuẩn trong excel

     
Excel mang đến huyenkhuong.com 365 Excel cho huyenkhuong.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn dựa bên trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và văn bản).

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn trong excel

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.P bao gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng solo hay tham chiếu tới một mảng thế thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.P giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện đến mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Tải 61+ Hình Ảnh Nền Gái Đẹp Về Máy Điện Thoại Miễn Phí, Ảnh Về Cô Gái Xinh Đẹp

Đối với cỡ mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.P trả về giá trị gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng phương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô ghích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu, chỉ các số vào mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) với n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 và kế tiếp nhấn Enter. Giả dụ cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của số lượng giới hạn bền, giả định là chỉ sản xuất 10 công cụ.