Hàm tính số tuần trong excel

Sử dụng cách làm Excel Tôi đề nghị lấy số tuần trong thời điểm tháng kể từ thời điểm ngày cụ thể. Nhưng, đk là nó nên có thứ nhị trong đó. Vật dụng Hai đến Chủ Nhật là hầu như ngày làm việc.

Bạn đang xem: Hàm tính số tuần trong excel

Tôi đã từng điều này:

*

Nhưng, số tuần được giới thiệu là 5, trong những số ấy phải là 4 vì ngày một tháng 11 năm trước đó là thứ Sáu, vì chưng vậy số này sẽ được tính trong tháng 10 tuần trước.

Xem thêm: {Wahyu_Development_007} Windows 8 Aio 32Bit 64Bit, Google Docs: Sign


Nếu tuần 1 luôn ban đầu vào Monday đầu tiên của tháng, hãy thử bí quyết này cho số tuần

=INT((6+DAY(A1+1-WEEKDAY(A1-1)))/7)

Đó là số tuần kể từ ngày vào A1 nhưng không cần thống kê giám sát trung gian - nếu bạn muốn sử dụng "ngày trang bị hai" vào B1, bạn có thể sử dụng phiên bản này

=INT((DAY(B1)+6)/7)


Jonathan từ những diễn bầy ExcelCentral lưu ý :

=WEEKNUM(A1,2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),2)+1 cách làm này trích xuất tuần những năm <...> và sau đó trừ nó ngoài tuần của ngày đầu tiên trong tháng để sở hữu được tuần trong tháng. Bạn có thể thay đổi ngày đó tuần ban đầu bằng cách thay đổi đối số sản phẩm hai của cả hai hàm WEEKNUM (đặt thành 2 trong ví dụ như trên). Trong những tuần bắt đầu vào chủ nhật, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,1)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),1)+1Trong phần đa tuần ban đầu vào sản phẩm công nghệ ba, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,12)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),12)+1v.v.

Tôi say mê nó hơn vì nó sử dụng công dụng tính toán được tích thích hợp trong tuần của Excel ( WEEKNUM ).


6
2 thg 3, 2015Ohad Schneider
Tìm số tuần cho từng ngày trong thời điểm tháng (coi trang bị Hai là đầu tuần)

Giữ ngày trước tiên của tháng tiếp sau $B$13

=WEEKNUM(B18,2)-WEEKNUM($B$13,2)+1WEEKNUM(B18,2) - trả về số tuần của ngày được kể trong ô B18

WEEKNUM($B$13,2) - trả về số tuần của ngày thứ nhất của tháng trong ô B13


0
5 thg 6, 2018Prabhamayee Mishra
Bỏ qua các phiên bản sao cùng tạo danh sách mới về các giá trị độc nhất trong Excel

Công thức xào luộc các quý hiếm từ cách làm sang cột khác

Chuyển thay đổi HEX sang RGB trong Excel

Công thức Excel để tìm hiểu thêm "GỬI ĐẾN"

lọc ra nhiều tiêu chuẩn bằng Excel vba

PivotTable để hiển thị giá bán trị, chưa hẳn tổng giá chỉ trị

Microsoft Excel cần thiết chèn những ô mới

Excel Q - SUMIFS cùng với mảng 2 chiều

Thay thay đổi màu sắc tô của một ô dựa vào lựa chọn từ list thả xuống trong một ô tức tốc kề

Các ô format có đk nếu cực hiếm của chúng bằng BẤT K value cực hiếm nào của cột khác

Excel: Điều khiển thu thanh mảnh và mở rộng đáng khiếp ngạc

vlookup với khá nhiều cột

Kiểm tra xem một ô có chứa chuỗi nhỏ không

Khi nào nên áp dụng định dạng xlsm hoặc xlsb?

Phạm vi biểu đồ gia dụng động áp dụng INDIRECT: tính năng đó không hợp lệ (mặc mặc dù phạm vi được tô sáng)

Trích xuất chuỗi con ở đầu cuối từ một ô

Trả về các giá trị từ sản phẩm trên cho hàng hiện nay tại

Kết hòa hợp EXTEL VÀ VLOOKUP EXCEL

Định dạng có đk bằng hàm & ()

định dạng ngày excel không hoạt động