Đề xuất 4/2022 # làm thế nào để vẽ pikachu bằng bút chì trong các giai đoạn cho người mới bắt đầu

     

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Video lý giải vẽ Charizard

Các các bạn làm tốt lắm!

Giờ thì bạn đã hiểu cách thức vẽ Butterfree, Pikachu, và Charizard. Hãy cùng thực hành thực tế nào.