Ht tuyên hóa

l>Welcome to lớn www.huyenkhuong.com

*
WELCOME to TRANG PHÁP ÂM * WWW.huyenkhuong.com
* Hân Hoan kính chào Đón phần đa Vị Phật tương lai * thực hiện Trang web : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trở Về home (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Hoà Thượng Tuyên Hóa
*
*
Audio: MP3Thể Theo Lời yêu thương cầu của đa số ĐH sinh sống Châu Âu ,Chúng Tôi sẽ Zip các files mp3 vào winrar. Các file đa phần là file đã được nén RAR, công ty chúng tôi có để sẵn nhị filesWinRar và7Zip – Đây là các chương trình để mở file nén. Những file nén sau thời điểm download cùng mở nén sẽ cho chúng ta những tệp tin mp3, nhấp vào hàng Zip thư mục File nhằm Download(Tham Khảo Thêm hướng dẫn )
tởm Hoa Nghiêm Quyển 1 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 2 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 3 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 4 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 5 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 6 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 7 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 8 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 9 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 10 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 11 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 12 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 13 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 14 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 25New
Phẩm Phổ nhân từ Hạnh NguyệnGiọng đọc Diệu Thủy
(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)End
chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (zip folder File)
Đại Bi Chú Giảng Giải (01)(02)(03)(04) (05)(06) (07)(08)(Zip folder File)

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-Phổ Môn Phẩm CD1(01) (02) (03) CD2(04) (05) (06) (07) (08) (09) CD3(10) (11) (12) (13) (14) (15) CD4(16) (17) (18) (19) (20)(Zip folder File02)
Diệu Pháp Liên Hoa Zip thư mục File (27), Zip folder File (28), Zip thư mục File (29), Zip folder File (30), Zip thư mục File (31), Zip folder File (32), Zip folder File (33) .
Gậy Kim Cang Hét

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(10) (11) (12)
Hoa Sen Ngày Xuân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Zip thư mục File (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Phát nhân tình Đề Tâm

(01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Pháp Nhũ thâm Ân (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Khai Thị 1

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip thư mục File (38)
Khai Thị 2

(01) (02) (03) (04) (05) từng file là một trong những Audio CDZip folder File (39)
Khai Thị 3

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Zip thư mục File (40)
Khai Thị 4

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Zip folder File (41)
Khai Thị 5

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)Zip thư mục File (42)
Khai Thị 5

(Maga thư mục File)

( Thể theo lời yêu cầu của một số trong những Phật Tử,không mong mỏi những đoạn nhạc đưa vào ở vị trí chính giữa làm cách biệt ý tưởng của bài xích giảng,chúng Tôi sẽ cắt quăng quật những đoạn nhạc)
00-Tiểu Sử HT Tuyên Hóa 01-Thông Suốt đa số Pháp Niệm quán Âm
02-Quan cầm Âm Là Huynh Đệ 03-Khai Thị Thất A Di Đà
04-Qui Cũ Thiền Thất 05-Thoại Đầu Chế Phục Vọng Tưởng
06-Chân thật Tu Hành 07-Phương Pháp Điện Liệu
08-Ma góp Tu Đạo 09-Tổ Sư tình nhân Đề Đạt Ma
10-Bí Quyết chế ước Vọng Tưởng 11-Tham Thọai Đầu
12-Cảnh Giới Thiền 13-Ngồi Thiền xong xuôi Sinh Tử
14-Tu Hành đề xuất Nhẫn Nại 15-Tham Thiền Khai Ngộ
16-Còn Vọng Tưởng ko Khai Ngộ 17-Khai Ngộ nên Ấn Chứng
18-Thiện Ác và Tâm 19-Ngài Huyền Trang
20-Hồi Quang bội phản Chiếu 21-Thiền Đường là Đạo Tràng tuyển Phật
22-Vô trung tâm Đạo Nhân 23-Thiền Là Thực Tập Lục Độ
24-Công Đức Vô Tướng 25-HT hư Vân
26-HT Tuyên Hóa 27-Quả Tá
28-Quả Thuấn 29-6 Đại Tông Chỉ
30-Tham Miết sẽ Khai Ngộ 31-Không Tranh Hơn
32-Tu Thành Phật 33- Chấm Dức Vọng Tưởng
34-Nhập Định không giống với ngủ 35- gớm Lăng Nghiêm
36- Thức Tập bác Nhã 37-Không Được Nói Dối
38-Phải chịu đựng khổ 39-Trừ Vọng vai trung phong giữ Chân Tâm
40-Hãy tự Độ 41-Khắc Phục cửa Đầu
42-Đủ Tư giải pháp Tham Thiền 43-Thân sở hữu Bệnh
44-Chiêu Cảm Ma 45-Tứ Thiền Thiên
46-Bí Quyết Tham Thiền 47-Kiếm Báu Chặt Vọng Tưởng
Khai Thị 6

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Zip folder File(43)
Tam cỗ Nhất Bái (01)
Pháp Ngữ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Zip thư mục File)
Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) Zip thư mục File (03)

Kinh Kim Cang

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(Zip thư mục File)

Kinh Địa Tạng

Zip folder File (04)

Quyển Thượng(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Quyển Trung (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Quyển Hạ (24) (25) (26) (27)
Phật Thuyết tởm A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip folder File (01)

kinh Dược Sư Zip thư mục File (12)
Lục Tổ Đàn Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (016) (17) (8) (19) (20)(Zip thư mục File)
làm cho Ác gặp Dữ (01) Ý Nghĩa Chú Đại Bi(01)
Qui Bức Thiền Sư(01) Zip folder File
tuyển Tập(Maga thư mục File) Chú Đại Bi (01)
công tích Chiều (01) (02)
Lăng Nghiêm Thập Chú (01)
Niệm Phật Viên Thông(01)
Phật (01) (02)
Từ lỗi Không Trở Về hỏng Không CD1:

CD2:

CD01:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) CD02:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101)(Maga thư mục File1)(Maga thư mục File2)
Công Án (Maga folder File)
001_AnBanhBao.mp3 002_ConTrungLanhLoi.mp3
003_KhauDauThien.mp3 004_QuyBucThienSu.mp3
005_LamSaoThamThien.mp3 006_MeoRinhChuot.mp3
007_MuiKhoanChuAi.mp3 008_NhacPhi.mp3
009_RongApUHatChau.mp3 010_TanThuyHoang.mp3
011_ToSuBaDoanXe.mp3 012_TuTheKietGia.mp3
013_VuaSungTrinh.mp3
Cẩm Nang Tu Đạo (Zip folder File)
001_Dao.mp3 002_DaoDuc.mp3
003_AiTinh.mp3 004_BatTuyCanhPhanBiet.mp3
005_KhgSanhTam.mp3 006_BonLaiVoNhatVat.mp3
007_PhanBonHoanNguyen.mp3 008_BaoUngNhanQua.mp3
009_GioiDinhHue.mp3 010_LauTanThong.mp3
011_LucDo.mp3 012_NhoVoThuong.mp3
013_SamHoi.mp3 014_LucDaiTongChi.mp3
015_TanhThucYTam.mp3 016_ThanhPhatDao.mp3
017_XuatGiaTuDao.mp3 018_Zero.mp3
019_MatTong.mp3 bé Tiep
CÁCH THỨC DOWNLOADVÀ THÂU VÀO CD dạng Audio, mp3

* tàng trữ (download) vào computer để nghe lại những lần mà không nhất thiết phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc nhằm thâu vào CD:

1- Quí vị chuyển mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay buộc phải (right-mouse click) một bạn dạng chữ hiện tại ra.

2- Quí vị lựa chọn "Save target as"và nhận nút bên tay trái.

Bạn đang xem: Ht tuyên hóa

3- lựa chọn directory trong Computer của Quí vị rồi thừa nhận nút "Save".

- hy vọng nghe, double click vào bài bác giảng nhằm nghe.

-LƯU Ý !!!!! trước khi thâu vào CD Quí Vị rất cần được convert trở về Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ ko nghe được.Quí vị hoàn toàn có thể xử dụng những software nhằm Convert như : switch ,JetAudio.v.v

- mong mỏi thâu vào CD quí vị cần có Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy nhằm thâu sẽ gắn sẳn vào Computer) một software Nero Express hay một softwarekhác tác dụng tương từ bỏ như Roxio Easy CD Creater.

Xem thêm: Hot Girl Mặc Váy Ngắn - Ghim Trên Gái Xinh Mặc Váy Ngắn

* nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music"rồi nhấn vào "Audio CD" thường xuyên theo sự chỉ dẫn của software.

* nếu còn muốn thâu vào MP3 (những bài xích giảng không thật 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

Quí vị nghe CD mp3 phải bằng máy CD hoặc DVD lúc trên máy bao gồm ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị sẽ convert qua bit rate 64 cơ mà vẫn không nghe được thì đó là do máy lựa chọn CD ,quí vi thử sử dụng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung hoa rẻ tiền sẽ nghe được .