Keep someone on their toes nghĩa là gì

Someone or something that keeps you on your toes forces you to lớn continue directing all your attention and energy khổng lồ what you are doing:

Bạn đang xem: Keep someone on their toes nghĩa là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ huyenkhuong.com.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


*

an animal that has been specially trained khổng lồ help someone, for example a guide dog (= a dog trained to help a blind person move around safely)

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Cách Làm Trong Nước Hồ Cá Ngoài Trời Có Thể Bạn Chưa Biết, Cách Làm Trong Nước Hồ Cá Ngoài Trời

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu năng lực truy cập huyenkhuong.com English huyenkhuong.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語