LỜI BÀI HÁT ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI TRỊNH CÔNG SƠN

sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng Để làm cái gi em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi mang lại mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay tối xuống bạt ngàn Ôi trái tim đang cất cánh theo thời gian Làm mẫu bóng đi rao lời dối gian đông đảo khi chiều tối. Cần phải có một tiếng cười cợt Để bùi ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Quan sát suốt một ái tình Chỉ lặng chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim vào trái tim nhỏ chim nhức nằm lặng Ngủ lâu bền hơn mang theo vết thương sâu Một nhanh chóng mai chim bay đi triền miên với tiếng hót rã trong trời gió lên Hãy yêu thương ngày tới. Cho dù quá mệt mỏi kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui mặc dù vắng (...) trơn (...) ai mặc dù vắng (...) láng (...) ai

Bạn đang xem: Lời bài hát để gió cuốn đi trịnh công sơn


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gộp 2 Fanpage Khác Tên, Gộp 2 Fanpage Khác Tên Thành Một Fanpage


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.