Mẫu biên lai thu tiền

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên lai thu tiền theo quyết định Thông bốn 200 và 133,là giấy biên nhận của công ty hoặc cá nhân đã thu chi phí hoặc thu séc của fan nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, mặt khác để tín đồ nộp giao dịch với phòng ban hoặc giữ quỹ.

Bạn đang xem: Mẫu biên lai thu tiền

1. Chủng loại Biên lai thu chi phí theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. Tháng….. Năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ cùng tên bạn nộp:.........................................................................

Nội dung thu:............................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bởi chữ):................................

........................................................................................................

Người nộp tiền(Ký, họ tên)

Người thu tiền(Ký, họ tên)

Tải mẫu mã Biên lai thu tiền theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông bốn 200:Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không thiết lập về được thì hoàn toàn có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail làm việc phần bình luận bên dưới

Bước 2: gửi yêu ước vào mail:huyenkhuong.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong tải)

3. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN

Biên lai thu tiền cần đóng thành quyển, cần ghi rõ tên đối chọi vị, add của đơn vị thu tiền và đóng dấu solo vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

Ghi rõ họ tên, showroom của tín đồ nộp tiền.

- dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

Xem thêm: Thủ Tục Làm Passport Không Có Kt3, Không Có Sổ Kt3 Có Được Cấp Hộ Chiếu

- cái “Số chi phí thu” ghi thông qua số và bằng chữ số chi phí nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bởi séc đề xuất ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc ban đầu lưu hành với họ tên người sử dụng séc.

Biên lai thu tiền được lập thành nhì liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau lúc thu tiền, fan thu tiền và người nộp tiền cùng cam kết và ghi rõ bọn họ tên để xác nhận số tiền đang thu, vẫn nộp. Ký xong người thu tiền lưu giữ 1 liên, còn liên 2 giao cho những người nộp chi phí giữ.

Cuối ngày, tín đồ được đơn vị chức năng giao trách nhiệm thu tiền phải địa thế căn cứ vào bản biên lai lưu nhằm lập Bảng kê biên lai thu tiền trong thời gian ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) với nộp mang đến kế toán nhằm kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm giấy tờ thủ tục nộp ngân hàng. Tiền phương diện thu được ngày nào, tín đồ thu tiền cần nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường đúng theo thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí... Và các trường hợp người tiêu dùng nộp séc giao dịch với những khoản nợ.