Mẫu Khai Sơ Yếu Lý Lịch

Sơ yếu ớt lý định kỳ là bản khai thông tin cá thể bắt buộc phải bao gồm trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. huyenkhuong.com hỗ trợ mẫu Sơ yếu hèn lý lịch tiên tiến nhất và hướng dẫn cách ghi chi tiết nhất hiện nay nay.

Bạn đang xem: Mẫu khai sơ yếu lý lịch


Cần rành mạch Sơ yếu hèn lý lịch với CV xin việc

Sơ yếu đuối lý kế hoạch là tờ khai báo tin cá nhân, nhân thân, tè sử… của ứng viên đến nhà tuyển chọn dụng. Đây là 1 trong những trong những sách vở bắt buộc cần có trongmẫu làm hồ sơ xin việc chuẩn.

Sơ yếu đuối lý định kỳ thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Mặc dù Sơ yếu lý lịch thường mang ý nghĩa bao quát mắng và chứa nhiều thông tin rộng một chủng loại CV thông thường. Sơ yếu lý lịch có cả thông tin về nhân thân và các thông tin chủ yếu về tiểu sử trong khi đó CV xin bài toán thì triệu tập vào các thông tin về kinh nghiệm thao tác làm việc và các chuyển động cụ thể, giải thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Các Màu Của Iphone 11 Pro Max Có Mấy Màu? Chọn Màu Nào Đỉnh Nhất 2021

Mẫu Sơ yếu ớt lý lịch mới nhất khi đi xin việc


sở hữu về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - từ do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ cùng tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ đàn bà …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên quán ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú ……………………………..………..

5. Chỗ ở hiện thời ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số bệnh minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Tiếp thụ Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Trên …………..………

11. Hấp thụ Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ bọn họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác làm việc của phụ huynh đẻ, các bạn em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- phòng ban công tác: ………………………………………………………

- nơi ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

2. Họ với tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- nơi ở hiện nay nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

4. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: ……………………….……………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

5. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ mon năm mang lại tháng năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn vật chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm mang lại tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan phiên bản khai sơ yếu hèn lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu có điều gì không nên tôi phụ trách trước luật pháp về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhận của cơ quan đang công tác

hoặc địa phương nơi đk hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………