Mẫu sổ quỹ tiền mặt excel

     

Tin tức kế toán: Sổ quỹ tiền mặt S07-DN được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tài chính tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, bỏ ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền vn của solo vị. Dưới đây Tin tức kế toán tài chính xin gởi tới các bạn Mẫu sổ quỹ chi phí mặt cùng hướng dẫn phương pháp lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Mẫu sổ quỹ tiền mặt excel

 I. Mẫu mã sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 200.

*

Các bạn tải về: 

 II. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập.

1. Mục đích

Sổ này dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tài chính tiền mặt) nhằm phản ánh tình trạng thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền vn của 1-1 vị.

2. địa thế căn cứ và cách thức ghi sổ

Sổ này mở đến thủ quỹ: từng quỹ cần sử dụng một sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán cùng ghi tuy nhiên song.

– địa thế căn cứ để ghi sổ quỹ tiền khía cạnh là những Phiếu thu, Phiếu chi đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

Xem thêm: 30 Cách Tăng Tốc Máy Tính Win 10, Tăng Tốc Win 10 Với 7 Tùy Chỉnh Sau

– Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi thường xuyên từ nhỏ dại đến lớn.

– Cột E: Ghi ngôn từ nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày cần khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác thực vào cột G. 

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán tài chính quỹ chi phí mặt yêu cầu mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để đề đạt số hiệu tài khoản đối ứng cùng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nhiệm vụ ghi gồm của tài khoản 111 “Tiền mặt”.

*


? siêng trang kế toán: www.huyenkhuong.com

? Hoặc tổng đài câu trả lời của kế toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: