Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 9

Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về đại từ quan hệ giới tính và không ngừng mở rộng thêm kiến thức về mệnh đề quan liêu hệdùng trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 9


Video bài bác giảng

Tóm tắt bài xích giảng

1.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 1

2.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise

3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 9 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 9 Language Focus Exercise 3

3.4.Unit 9 Language Focus Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm


Trong tiếng Anh, đại từ quan hệ giới tính được dùng làm thay cố cho nhà ngữ trong câu. Chúng có những đại từ quan hệ nam nữ cơ phiên bản được phân một số loại như sau

a. Who

làm công ty từ trong mệnh đề quan lại hệthay núm cho danh từ chỉ người….. N (person) + WHO + V + OEx: The woman who is standing next khổng lồ the door is my English teacher.

b. Which

làm chủ từ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan liêu hệthay nạm cho danh từ bỏ chỉ vật….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + VEx:The book which you borrowed me yesterday is one of the best seller.The dog which has a short tail is the most intelligent.

c. That

​có thể thay thế cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác địnhCác trường hợp hay sử dụng “that”:khi đi sau các hình thức so sánh nhấtkhi đi sau các từ: only, the first, the lastkhi danh từ bỏ đi trước bao hàm cả fan và vậtkhi đi sau các đại tự bất định, đại từ bao phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little,none.Ex:He was the most interesting person that I have ever met.It was the first time that I heard of it.These books are all that my sister left me.She talked about the people and places that she had visited.

2. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2


Relative clauses (continued) Mệnh đề quan hệ

Trong bài học Language Focus Unit 8, các em đã làm quen với mệnh đề quan hệ giới tính xác định. Ở bài học này tập trung giới thiệu và hướng dẫn những em về mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Trái cùng với mệnh đề tình dục giới hạn, mệnh đề quan hệ không giới hạn chỉ cungcấp thêm tin tức phụ cùng không cần thiết để xác định danh trường đoản cú đi trước nó, vì phiên bản thân danh từ đó rõ ràng, sẽ được khẳng định rồi.Ex: This business man, who works hard, always succeeds in life.Một số lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ tình dục không xác địnhDanh trường đoản cú đứng trước mệnh đề tình dục (antecedent) hay được xác minh khi:danh tự đó là 1 trong những danh từ riêng (proper noun).Ex: Mr. Carter, who(m) I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.danh từ đó bao gồm chỉ định từ (demonstrative) this/that/these/those đứng trước. Ex: This boy, who(m) I told you about, is very good at maths.danh từ có tính từ mua đứng trước (possessive adjective). Ex:My father, who gave you a gift last night, is going lớn England next week.danh từ bỏ đó có nhóm từ bỏ đi sau để phụ nghĩa. Ex:The strike at the car factory, which lasted 10 days, is now over.Trước với sau một mệnh đề quan hệ không xác minh bắt buộc phải gồm dấu phẩy (comma)Đại từ tình dục "That" cần thiết dùng trong số mệnh đề quan hệ tình dục không xác định. "That" không lúc nào đứng sau lốt phẩy, ta yêu cầu dùng đại từ quan hệ who(m) hay which cố thế."That" với "who" tất yêu theo sau đó 1 preposition (giới từ)

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise


3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

Use your knowledge khổng lồ answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers & start your answers with the words given. (Sửdụng loài kiến thức của công ty để trả lời những câu hỏi. Cần sử dụng “who”, “which” hoặc “that” vào câu trả lời của em và ban đầu câu trả lời với những từ cho sẵn)

a) Which đô thị in nhật bản was struck by a huge earthquake in 1995? (Thành phố nào của Nhật phiên bản bị tàn phá bởi trận rượu cồn đất to năm 1995?)

b) Which country won the 1998 Tiger Cup? (Đất nước nào giành hớt tóc vô địch Tiger năm 1998?)

c) Which animal has one or two horns on its snout? (Con vật nào có một hoặc nhị sừng?)

d) Which explorer discovered America? (Nhà thám hiểm nào tìm ra châu Mỹ?)

e) Which planet is closest khổng lồ the Earth? (Hành tinh nào ngay gần Trái Đất nhất?)

f) Which animal in Viet phái nam was chosen to lớn be the biểu tượng logo of SEA Games 2003? (Con thiết bị nào được lựa chọn làm hình tượng cho SEA Games 2003?)

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Đất nước như thế nào trong Hiệp hội những nước Đông phái mạnh Á bị biển chia thành 2 phần?)

h) Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but you cannot chew? (Đồ ăn nào bạn cũng có thể nhai mà cần yếu nuốt và đồ ăn nào bạn cũng có thể nuốt mà không yêu cầu nhai?)

Guide to lớn answer

a. The đô thị which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe.

b. The country which won the 1998 TigerCup is Singapore.

c. The animal which has one or two horns on its snout is the rhinoceros.

d. The explorer who discovered America is Columbus Christopher.

e. The planet which is closest khổng lồ the Earth is Mars.

f. The animal in Viet nam giới was chosen to lớn be the biểu tượng logo of SEA Games 2003 is the buffallo.

g. The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

h. The food and the food which we can swallow but we can"t chew is water which we can chew but we can"t swallow is chewing - gum.


3.2. Unit 9 Language Focus Exercise 2

Match each of the sentences in column A with a related sentence on column B. Then use a suitable relative pronoun lớn join the two sentences. (Kết hợp mọi câu trong cột A với hầu như câu có tương quan trong cột B. Sau đó dùng một đại từ quan hệ phù hợp để nối nhì câu cùng với nhau)

*

*

Guide to lớn answer

(1 - e) Andrew is flying lớn Sacramento, which is the capital đô thị of California.

(2 - g) It snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River, in the winter of 2002.

(3 - f) Pompeii, which is an ancient city of Italy, was completely destroyed inAD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.

(4 - a) Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August1992, killed 41 people and made more than 200,000 homeless.

(5 - c) The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which is bordered by theBay of Bengal on the south, was one of the worst natural disasters of the 20lh century.

(6 - d) The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in1923, damaged Tokyo & Yokohama and killed about 150,000 people.

(7 - b) The October 1989 Loma Prieat earthquake, which measured 7.1 on theRichter scale, caused extensive damage khổng lồ older buildings in San Francisco bay Area.

Xem thêm: Nơi Bán Nhẫn Vàng Tây Nữ Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Nhẫn Vàng Tây Nữ Giá Rẻ


3.3. Unit 9 Language Focus Exercise 3

Underline the relative clause in the sentence. Then địa chỉ comma to separate the non - defining relative clause from the rest of the sentence. (Gạch bên dưới mệnh đề tình dục trong câu. Tiếp đến thêm dấu phẩy để tách mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định cùng với phần còn sót lại của câu)

a) Viet nam giới which is in the south-east Asia exports rice.

b) Kangaroos which come from nước australia have long tails.

c) tía who lives in Trang Tien Street likes playing guitar.

d) The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e) Neil Amstrong who first walked on the moon, lived in the USA.

f) The chair that I bought yesterday is broken.

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

Guide lớn answer

a. Viet Nam, which is in the south-east Asia, exports rice.

b.Kangaroos, which come from Australia, have long tails.

c.Ba, who lives in Trang Tien Street, likes playing guitar.

d.Defining relative clause.

e. Neil Amstrong, who first walked on the moon, lived in the USA.

f. Defining relative clause.

g. Miss Lien, who sings very well, is my English teacher.


3.4. Unit 9 Language Focus Exercise 4

Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause you have written. You may use facts or your imagination.(Viết lại các câu ở bài xích tập 3. Thay các mệnh đề được gạch ốp chân bằng những mệnh đề do bạn viết. Bạn cũng có thể sử dụng những sự khiếu nại hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Guide to answer

a.Vietnam, which is a country thành viên of ASEAN, exports rice.

b.Kangaroos, which stand for Australia, have long tails.

c.Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar.

d.The novel that I forgot on the table has been lost.

e.Neil Armstrong, who was the first man walking on the moon, was an American.

f.The chair which is in her room is broken.

g.Miss Lien, who is the youngest và loveliest in our school, is my English teacher.