SƠ ĐỒ TƯ DUY TOÁN 9 CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC

kỹ năng và kiến thức sơ đồ bốn duy toán 9 chương 2 hình học tập

Để học tốt Toán lớp 9, Top lời giải biên soạn siêng đề sơ đồ tứ duy toán 9 chương 2 hình học. Chăm đề bao hàm sơ đồ bốn duy, định hướng và những dạng bài xích tập liên quan đến chương 2: Đường tròn. Đây là những kiến thức và kỹ năng rất đặc biệt quan trọng giúp những em học giỏi Toán 9 cũng giống như đạt điểm trên cao môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy toán 9 chương 1 hình học

A. Sơ đồ tứ duy toán 9 chương 2 hình học- mặt đường tròn

1. Sơ đồ tư duy toán 9 chương 2 hình học lý thuyết đường tròn

Bạn đã xem: sơ đồ bốn duy toán 9 chương 2 hình học

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xét Δ vuông ACD bao gồm : AC2 = AH .AD

⇒ AD = AC2 / AH = 202 /16 = 25 cm ⇒ R = AD /2 = 25 /2 =12,5 cm

Bài tập 3: mang lại đường tròn (O) 2 lần bán kính AB, điểm M thuộc mặt đường tròn, vẽ điểm N đối xứng với A qua M; BN giảm đường tròn tại C, hotline E là giao điểm của AC với BM.

1) hội chứng minh:NE ⊥ AB

2) gọi F là vấn đề đối xứng với E qua M. Chứng tỏ FA là tiếp đường của con đường tròn (O)

3) Kẻ CH ⊥ AB (H∈AB) . Trả sử HB=R/2 , tính CB; AC theo R

Bài tập 4: mang đến đường tròn (O; R) đường kính AB, lấy điểm C trên phố tròn làm thế nào để cho AC = R.

Xem thêm: Hp Laserjet P1005 Printer Driver Downloads, Hp Laserjet P1005 Printer Drivers

1) Tính BC theo R và những góc của tam giác ABC.

2) hotline M là trung điểm của AO, vẽ dây CD đi qua M. Chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi.

3) Tiếp tuyến đường tại C của mặt đường tròn cắt đường thẳng AB trên E. Chứng minh ED là tiếp tuyến đường của đường tròn (O)

4) hai tuyến phố thẳng EC và vày cắt nhau tại F. Chứng minh C là trung điểm của EF

Bài tập 5: Cho hai đường tròn (O; R) với (O; R’) tiếp xúc quanh đó tại A. Kẻ tiếp tuyến đường chung ngoài BC. Cùng với B ∈ (O) và C (O’)

1) Tính góc BÂC

2) Vẽ đường kính BOD. Minh chứng 3 điểm C, A, D trực tiếp hàng

3) Tính DA.DC

4) minh chứng OO’ là tiếp đường của đường tròn có đường kính BC, với tính BC?

Bài tập 6: Cho đường tròn trung ương O, đường kính AB. Trên đường tròn lấy 1 điểm C làm thế nào để cho AC>BC. Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn O cắt nhau tại D , BD cắt (O) tại E .Vẽ dây cung EF//AD ,vẽ CH vuông góc với AB tại H

1) Chứng minh : AE=AF và BE=BF

2) ADCO là tứ giác nội tiếp

3) DC2 = DE.DB

4) AF.CH = AC.EC

5) Gọi I là giao điểm của DH và AE , CI cắt AD tại K . Chứng tỏ : KE là tiếp tuyến của (O)

6) Từ E kẻ đường thẳng tuy nhiên song v ới AB cắt KB tại S , OS cắt AE tại Q . Chứng minh : 3 điểm D,Q,F thẳng hàng