Tấm Năng Lượng Mặt Trời 100W


*
*
*
*
*
*
Tấm pin khía cạnh trời GW M100 được đóng góp gói cẩn trọng trên pallet gỗ, tương xứng vận đưa đường xa.