Tag: Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán thù lớp 1 bao hàm 19 vòng góp cho các em học tập sinh lớp 1 tất cả thêm tài liệu ôn luyện, để chuẩn bị mang đến kỳ thi Violympic 2020-2021

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số tương thích vào nơi chấm sẽ được phxay tính đúng, tiếp đến viết lại phxay tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Tag: luyện thi violympic toán lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại đồ vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào chỗ ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kiếm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền lốt > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật đồ dùng.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền dấu ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo sản phẩm từ tự mập cho nhỏ nhắn là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc rubi tài ba Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số tự nhiên nhỏ dại hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 với 5) , B. (0,1,2,3, cùng 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, cùng 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phxay tính tất cả hiệu quả > 4…..Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 9 bé dại rộng 5?…..

4, Số tự nhiên và thoải mái to hơn 10 nhỏ rộng 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có từng nào số thoải mái và tự nhiên tự 0 cho 9? ……

7, Số lớn số 1 trong các số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số tự nhiên lớn hơn 7 bé dại rộng 12?

Điền vết ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại đồ vật.

1, Số 12 gồm 1chục cùng ……….đơn vị chức năng.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn số 1 trong những tiên phong hàng đầu,7,12,4,9,3,2,1một là ……

4, Điền lốt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vết ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài bố Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, Linc có 17 trái trơn bay,Linh mang đến Hà cùng Ngọc mỗi chúng ta 3 quả.Vậy Linh còn lại …… trái nhẵn bay?

2,Trong vườn cây ăn uống trái công ty bác bỏ Hồng trước đây có tất cả 50 cây vải vóc.Mùa Xuân vừa rồi bác tLong thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy hiện nay số lượng km vải vóc trong vườn nhà chưng Hồng bao gồm toàn bộ ….. cây.

3,Mẹ Lan mua 3 chục trái trứng con gà và 2 chục quả trứng vịt.Vậy người mẹ Lan thiết lập tất cả số trứng là …… quả.

4,Hoa tất cả 19 nhỏ tem,Hoa cho mình Mai 4 bé tem,cho bạn Linch 3 con tem.Hỏi Hoa còn từng nào bé tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – trăng tròn + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan có 6 bức ảnh ,tất cả 3 các loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một màu sắc.Biết số tranh ảnh greed color là nhiều nhất.Em hãy cho thấy Lan gồm bao nhiêu bức tranh vẽ màu xanh?

10, Trong thời điểm này tuổi của nhì bạn bè cùng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào chỗ …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc quà tài cha Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 3trăng tròn + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 7trăng tròn + 40 + 2017 – 7 – 680 – trăng tròn – 406 + 4 + 60
50 + 20 – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, Số lớn số 1 bao gồm 2 chữ số mà 2 số đó cùng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số tức thì trước số79.

4, Số 46 là số tức thì sau số…..

5, Quân bao gồm 30 mẫu bánh ,Quân mang lại Hoàng trăng tròn cái bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn sót lại …… cái bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau lúc An cho Bình 5 viên bi.Bình mang lại Cường 3 viên bi rồi Cường lại đến An

2 viên bi thì từng các bạn đều phải sở hữu 15 viên bi. Hỏi thuở đầu An bao gồm bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Hiện giờ tuổi của nhị anh em cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số khác biệt,các số đó đều là số chẵn chục tất cả 2 chữ số với đem 3 số kia cộng lại thì bởi 70.Tìm số lớn số 1 trong 3 số đó.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Triệt Để Các Lỗi Của Sạc Pin Sạc Dự Phòng Không Vào Điện Thoại

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại đồ vật.

1,Hãy cho biết thêm tất cả toàn bộ từng nào số có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của mỗi số đó tương tự nhau?…….. .

2,Số lớn nhất gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó cộng lại bằng 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ tiên phong hàng đầu,3,5,7 em viết được từng nào số bao gồm 2 chữ số nhỏ rộng 52?……

4,Hãy cho thấy bao gồm tất cả từng nào số gồm 2 chữ số không giống nhau cơ mà 2 chữ số của mỗi số kia cùng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số gồm 2 chữ số không giống nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – 20 + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, Số có 2 chữ số bé xíu độc nhất cơ mà 2 chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết tất cả toàn bộ từng nào số tất cả 2 chữ số nhỏ tuổi rộng 68?…….. .

3, Tìm số tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số kia cộng lại thì bởi 6 còn 2 số kia trừ cho nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho thấy thêm bao gồm toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy thêm tất cả toàn bộ từng nào số có 2 chữ số cơ mà các số đó đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tìm kho báu

1,An tất cả 65 con tem.An cho Hòa cùng Bình từng chúng ta 10 bé tem.Hỏi An còn lại từng nào bé tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy bao gồm bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số khác nhau nhỏ rộng 35?…….

4, Bình hỏi Minc năm nay chị từng nào tuổi?Minch đáp tuổi mình nhiều hơn nữa 15 tuổi cơ mà ít hơn 17 tuổi .Mình kỉm chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của doanh nghiệp Minch trong năm này bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho biết thêm tất cả từng nào số bao gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số kia hơn nhau 1 solo vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – 20 – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc rubi tài ba Điền số tương thích vào chỗ ……

1,Một mảnh vải vóc dài 84 m,Lan cắt bỏ đi 23 m.Hỏi mảnh vải vóc còn lại lâu năm bao nhiêu cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào vị trí …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phnghiền tính bao gồm hiệu quả bởi 78 trong những phxay tính sau đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm ni tuổi của 2 bạn bè cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 thời gian trước tuổi của 2 bạn bè cùng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 solo vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga bao nhiêu tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết từ bỏ 15 mang đến 19 gồm từng nào số có 2 chữ số.?

(A.trăng tròn, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy thêm tất cả từng nào số lớn hơn 25 và nhỏ tuổi rộng 48.

(A.22, B. 29, C. trăng tròn, D. 31)

9,Tất cả những số có 2 chữ số khác biệt viết được từ bỏ những chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được hiệu quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình mặt có …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp các quý hiếm theo lắp thêm trường đoản cú tăng cao.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào vị trí chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Lúc đem một trong những trừ đi số ngay lập tức trước của số đó thì được hiệu quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vết >, Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ sau đây gồm bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 mang đến 11 tất cả bao nhiêu khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ tiếp sau đây tất cả từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vết (>, , ; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong những lời giải sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn lời giải đúng trong những lời giải sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn câu trả lời đúng trong các giải đáp sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn câu trả lời đúng trong các giải đáp sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn câu trả lời đúng trong những câu trả lời sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp những giá trị theo thiết bị trường đoản cú tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chnóng nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10centimet + 20cm + 10cm

Câu 1.2: Cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé bỏng độc nhất trong các số vẫn cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào chỗ chấm là ……………

*

Câu 2.4: An tất cả 50 viên bi. An đến Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một vài tròn chục, biết Lúc cùng số đó cùng với 30 thì được hiệu quả nhỏ hơn 70 nhưng mà lớn hơn công dụng của phnghiền cùng 30 cùng với đôi mươi.

Câu 2.6: Tìm một số, biết số đó cộng cùng với 10 rồi trừ đi trăng tròn, rồi lại cộng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vlàm việc. Bình gồm đôi mươi quyển vsống. Hỏi cả hai bạn tất cả từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ 20 mang lại 60 tất cả từng nào số tròn chục?

Câu 2.9: Ngnạp năng lượng trên bao gồm 60 cuốn sách, ngnạp năng lượng dưới gồm 40 cuốn sách. Hỏi phải gửi từng nào quyển sách từ bỏ ngnạp năng lượng trên xuống ngăn uống dưới nhằm nhì ngnạp năng lượng bao gồm số cuốn sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số tức tốc trước của số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé bỏng tốt nhất gồm nhị chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay tức thì sau của số 30 cộng cùng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cùng cùng với 30 thì bởi 70?

Câu 3.3: Lớp 1A có 40 học viên, lớp 1B tất cả 30 học viên, lớp 1C có trăng tròn học sinh. Hỏi cả tía lớp gồm toàn bộ từng nào học sinh?

Câu 3.4: Số như thế nào cộng cùng với đôi mươi rồi cùng cùng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một vài, biết rằng số kia cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 80centimet – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30centimet + …….cm.

Câu 1.3: Điền vệt >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được tất cả từng nào số tròn chục ko to hơn 80?

Câu 3.8: Có bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà từng số đều phải sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: Trong thời điểm này, con 5 tuổi, người mẹ hơn con 30 tuổi, bố hơn người mẹ 10 tuổi. Hỏi cha hơn nhỏ bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một vài, biết rằng số kia cộng cùng với 40 rồi trừ đi trăng tròn, rồi cộng thêm 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Số bé bỏng tuyệt nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan gồm 19 quyển vnghỉ ngơi. Lan cho Hoa cùng Bình từng các bạn 4 quyển vsinh hoạt. Vậy Lan sót lại …… quyển vnghỉ ngơi.

Câu 1.3: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết gồm tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà nhì chữ số của từng số này đều như thể nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ bao nhiêu số gồm nhì chữ số mà nhị chữ số của mỗi số kia cộng lại cùng nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc đá quý tài ba

Câu 2.1: Trong những số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số bao gồm nhị chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số phù hợp điền vào chỗ chnóng là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8centimet = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A có 20 học sinh phái nam và 10 học sinh con gái. Lớp 1B có 10 học viên phái mạnh cùng 20 học viên thanh nữ. Vậy nên, cả nhì lớp tất cả số học viên là ……. học viên.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có từng nào số lớn hơn 12 cùng nhỏ tuổi rộng 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số phù hợp điền vào chỗ chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 đến 19 tất cả …… chữ tiên phong hàng đầu.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ từng nào số tất cả hai chữ số trường đoản cú những chữ số đang mang lại.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào địa điểm …. nhé!

Câu 3.1: Cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số bé dại duy nhất trong số số vẫn cho.

Câu 3.2: Tìm một vài, biết số kia cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ nhắn độc nhất gồm nhị chữ số từ các số sẽ đến.

Câu 3.7: Cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại độc nhất bao gồm nhị chữ số không giống nhau được sản xuất vị những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: Có từng nào số gồm nhị chữ số cơ mà từng số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ nhắn nhất trong các số sẽ cho rằng số nào?

Câu 1.3: Tìm số nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: Tìm số nhỏ bé độc nhất gồm nhị chữ số, biết nhị chữ số của số đó trừ cho nhau thì bởi 5.

Câu 1.5: Hãy mang lại biêt gồm toàn bộ bao nhiêu số bao gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cùng lại cùng nhau thì bởi 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào vị trí …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm cho được trăng tròn bài xích toán thù, Nhung làm được 10 bài xích toán thù, Hạnh làm được 10 bài tân oán. Hỏi cả cha chúng ta làm cho được từng nào bài toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số thích hợp điền vào nơi chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có từng nào số bao gồm nhị chữ số to hơn 12 cùng nhỏ hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 mang đến 16 gồm ……. chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam đến Thành cùng Long mỗi chúng ta 4 viên bi. do vậy lúc này Nam có ….. viên bi.