Tình em là biển rộng

Tình ơi sao đi mãi đề xuất sông dài bạt ngàn Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển lớn rộng vị em mất anh mất anh mùa xuân đã qua rất cấp tốc Còn chăng nỗi đau nỗi nhức tuổi xanh Tình anh như cơn đồng minh cuốn đôi bờ mưa giông Tình em như sông vắng trong veo phẳng lặng ngày thu đã qua vẫn qua mùa đông đã sang đã sang Tình đã ra đi lập cập Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ khi em xa anh, đá bơ vơ bé sông lang thang đã khô khu vực đầu nguồn bên em bên em, đại dương đã bị tiêu diệt

Bạn đang xem: Tình em là biển rộng


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Hack Like Facebook, Tăng Like Facebook Miễn Phí Bằng Ứng Dụng Tds

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.