Ước và bội là gì

     

Trong một bài học trước, chúng ta đã tò mò về đặc thù chia hết. Hôm nay, ta học những cách không giống để diễn tả sự chia hết. Thứ nhất là tìm hiểu các khái niệm: Ước là gìBội là gì.

Bạn đang xem: Ước và bội là gì

Ước là gì?


✨ ví như số tự nhiên a chia hết đến số tự nhiên và thoải mái b thì b được gọi là cầu của a.

Nếu a ⋮ b thì b là cầu của a.


Giải

a) 4 là mong của 12 do 12 phân chia hết mang đến 4.

b) 7 không hẳn là cầu của 12 vì chưng 12 không phân chia hết đến 7.


Giải

Các số 1; 5 với 25 là các ước của 25, vì chưng 25 phân chia hết cho những số này.

Các số 4 với 11 chưa hẳn là cầu của 25 vì 25 không phân tách hết đến chúng.


✨ trường hợp số thoải mái và tự nhiên a phân chia hết mang lại số tự nhiên b (khác 0)thì a được gọi là bội của b.

Nếu a ⋮ b thì a là bội của b.


Giải

a) Số 72 là bội của 9 bởi 72 chia hết đến 9.

b) Số 35 chưa phải là bội của 2 vày 35 không phân chia hết mang lại 2.


Giải

Các số 0; 26; 13 là những bội của 13, do 13 phân tách hết cho những số này.

Số 12 không phải là bội của 13 vị 13 không phân tách hết mang đến 12.


*

Giải

8 là ước thông thường của 16 với 32.

Giải thích:

Vì 16 phân tách hết cho 8 đề nghị 8 là cầu của 16.

Vì 32 phân tách hết mang lại 8 đề nghị 8 là cầu của 32.

Xem thêm: Iphone 11 Pro Max 64Gb Quốc Tế Chính Hãng (Likenew 99%), Giá Rẻ Nhất

Vậy 8 vừa là cầu của 16, vừa là cầu của 32, buộc phải 8 là ước phổ biến của 16 và 32.


Câu hỏi 6: mang lại a; b và x là những số thoải mái và tự nhiên khác 0 sao cho a ⋮ x cùng b ⋮ x. Khẳng định sau đúng hay sai: “x là ước bình thường của a và b”? vày sao?


Giải

Khẳng định trong đề bài là ĐÚNG.

Giải thích:

Vì a ⋮ x buộc phải x là mong của a

Vì b ⋮ x phải x là mong của b

Vậy x vừa là mong của a, vừa là ước của b

Do đó, x là ước phổ biến của a với b.


Giải

1 là ước thông thường của a cùng b.

Giải thích:

a với b gần như chia hết mang đến 1, nên 1 là ước của a và cũng là cầu của b. Vì chưng đó, 1 là ước phổ biến của a cùng b.


Giải

Số 45 là bội tầm thường của 3 và 5.

Giải thích:

Vì 45 phân tách hết mang đến 3 buộc phải 45 là bội của 3.

Vì 45 chia hết cho 5 buộc phải 45 là bội của 5.

Vậy 45 vừa là bội của 3, vừa là bội của 5. Vị đó, 45 là bội phổ biến của 3 với 5.


Câu hỏi 9: đến a; b và x là những số tự nhiên khác 0 làm sao để cho x ⋮ a và x ⋮ a. Khẳng định dưới đây đúng xuất xắc sai: “x là bội bình thường của a và b”? vì sao?


Giải

Khẳng định trong đề bài xích là ĐÚNG.

Giải thích:

Vì x ⋮ a đề nghị x là bội của a.

Vì x ⋮ b phải x là bội của b.

Vậy x vừa là bội của a vừa là bội của b.

Do đó, x là bội thông thường của a cùng b.


Giải

Số 0 là bội chung của a với b.

Giải thích:

Vì 0 phân chia hết mang lại a và 0 chia hết mang lại b, đề xuất 0 vừa là bội của a, vừa là bội của b. Do đó, 0 là bội tầm thường của ab.


Nên xem: