Vẽ sơ đồ tư duy đẹp nhất

     

Làm thay nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối tình dục giữa các phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn kiến tạo mà bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của người sử dụng khi tạo nên sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải cụ thể đến nấc nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ tư duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?