"LẮC TAY ĐÍNH KIM CƯƠNG" GIÁ TỐT THÁNG 10, 2021

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0275
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương cứng gắn xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Bạn đang xem: "lắc tay đính kim cương" giá tốt tháng 10, 2021

*

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6918
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương cứng đính thêm xung quanh
Số viên klặng cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

*

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G68151
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cưng cửng gắn thêm xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7115
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cưng cửng đính xung quanh
Số viên kyên cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

*

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G7073
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương cứng gắn xung quanh
Số viên kyên cương: 135
Tổng trọng lượng (carat): 1.60
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

*

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G7075
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên cương cứng lắp xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G7070
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.45
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7022
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kyên cương: 147
Tổng trọng lượng (carat): 2.53
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7011
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương gắn xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 2.11
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6989
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cưng cửng gắn xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 2.4
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Màn Hình Đen Trên Laptop Dell, Khắc Phục Lỗi Màn Hình Đen Hoặc Màn Hình Trống

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G1148
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cương thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0087
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên cương gắn thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0094
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cương thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G1467
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương cứng thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương thêm xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.34
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0016
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cương gắn thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0277
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương lắp xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0209
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên cưng cửng đính thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G1466
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên cương lắp xung quanh
Số viên klặng cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&Prong

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1481
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương thêm xung quanh
Số viên kyên cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0290
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Klặng cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G0255
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kyên cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong

Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: HPBG0213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kyên cưng cửng gắn xung quanh
Số viên kyên cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro

tin tức vòng tay
Mã sản phẩm: G2220
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kyên ổn cưng cửng gắn thêm xung quanh
Số viên kyên ổn cương: 118
Tổng trọng lượng (carat): 1.5
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Tới: * !! *
Nếu gửi nhiều gmail đề xuất ngăn cách bằng vết phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
E-Mail của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi vẫn thừa nhận ban bố khuyến mãi tiên tiến nhất từ Hưng Phát USA Gửi mang lại tôi một bản coppy của gmail này.