Xin hướng dẫn bỏ chức năng bitlocker win 10

Nếu mã hóa BitLocker tạo ra sự vậy không bắt buộc thiết, hãy làm theo quá trình sau nhằm tắt, xóa hoặc loại bỏ hóa BitLocker trong Windows 10.

Bạn đang xem: Xin hướng dẫn bỏ chức năng bitlocker win 10

Vô hiệu hóa BitLocker tự Control Panel

Bạn hoàn toàn có thể tắt BitLocker trực tiếp từ chủ yếu Control Panel. Đây là biện pháp thực hiện.

1. Mở thực đơn Start.

2. Gõ "Control Panel" và nhấn Enter.

3. Sau khi mở Control Panel, đặt View By thành "Large icons".

4. Tiếp theo, tìm với nhấp vào tùy chọn "BitLocker Drive Encryption".

5. Tìm ổ đã bật BitLocker cùng nhấp vào nó.

6. Nhấp vào tùy lựa chọn "Turn off BitLocker".

Nhấp vào tùy chọn "Turn off BitLocker"

7. Khi được đề cập nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Ngay sau thời điểm bạn xác nhận hành động, BitLocker sẽ giải mã ổ cùng tự tắt.

Vô hiệu hóa BitLocker bằng CMD

Bạn rất có thể thực hiện một lệnh tốt nhất để gấp rút vô hiệu hóa BitLocker vào Windows 10. Trước khi thực hiện lệnh dưới đây, hãy nhớ ghi lại ký từ của ổ được mã hóa. Chúng ta cũng có thể tìm thấy cam kết tự ổ trong tệp tin Explorer.

Xem thêm: 3+ Cách Thêm Thông Tin Cá Nhân Vào Gmail, Cài Đặt Chữ Ký

1. Mở thực đơn Start.

2. Gõ "Command Prompt", nhấn vào phải vào nó và chọn "Run as administrator".

3. Sau khoản thời gian mở CMD cùng với quyền admin, hãy triển khai lệnh dưới đây. Thay thế "X" bởi ký tự thực của ổ được mã hóa.

manage-bde -off X:4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu BitLocker và nhấn Enter.

Sau khi bạn xác thực bởi mật khẩu, Windows 10 sẽ giải mã ổ và tắt BitLocker.

Vô hiệu hóa BitLocker bằng PowerShell

PowerShell cũng đều có một lệnh chuyên sử dụng để tắt trọn vẹn BitLocker trong Windows 10.

1. Mở thực đơn Start.

2. Nhập "PowerShell", bấm chuột phải vào nó và lựa chọn "Run as administrator".


3. Sau khi mở PowerShell cùng với quyền admin, hãy triển khai lệnh tiếp sau đây trong đó. Sửa chữa "X" bằng ký tự ổ thực tế.

Disable-BitLocker -MountPoint "X:"4. Khi được nói nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Ngay sau khi chúng ta nhập mật khẩu, Windows sẽ lời giải ổ và vô hiệu hóa hóa BitLocker bên trên ổ rõ ràng đó.


4,5 ★ 4